Land For Sale 3 Rules “हे” माहिती आहे का.? महाराष्ट्रमध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमात झाले 3 नवीन बदल; इथे वाचा नाहीतर..

Land For Sale 3 New Rules Maharashtra : नमस्कार मित्रांनो आज आपण आपल्या सरकारी न्यूज या मराठी न्यूज पोर्टलवर आपल्या शेतकरी बांधवांना एक मोठी आणि एक चांगली अपडेट देणार आहोत ती म्हणजे मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला जमीन खरेदी किंवा विक्री करायची असेल तर तुम्हाला आता या नवीन नियमांचा सामना करावा लागणार आहे आणि हे नवीन नियम जे आहे ते तुम्हाला पाहावेच लागणार आहेत.

कारण की मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आली आहे तसेच गुण ठेवावी पद्धत आणि इतर काही जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. मित्रांनो शेतकरी बांधवांसाठी आणि नवनवीन अपडेट रोज येत असतो जसे की शेतकरी मित्रांसाठी शेती विषयक योजना ज्या आहेत त्या सुद्धा आपण आपल्या या सरकारी न्यूज मराठी न्यूज पोर्टल अंतर्गत आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी योग्य वेळेवर दाखवत असतो.

आणि मित्रांनो त्याचप्रमाणे आज आपण जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये जे नवीन बदल झालेले आहेत हे सुद्धा दाखवणार आहोत आणि ते कोणते बदल झालेले आहेत ते तुम्हाला पाहायचे असल्यास खाली आम्ही एक लिंक देत आहोत त्या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांविषयी झालेल्या नवीन बदल माहिती होणार आहेत. Land Property Transfer New Rules

Land Record Maharashtra मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाने जो नवीन शासन निर्णय काढलेला आहे यामध्ये तुकडे बंदीच्या कायद्याबद्दल चांगल्या पद्धतीने सांगितलेले आहे आणि याबद्दलच काही नियम जे आहेत यामध्ये नवीन अपडेट आणि नवीन शासन निर्णय प्रमाणे नवीन काही निर्णय अपडेट करण्यात आलेले आहेत.

आणि मित्रांनो शेतकरी बांधवांसाठी हे खूपच गरजेचे आणि महत्त्वाचे असे म्हणता येईल कारण की यामुळे वाद-विवाद जे शेतकरी बांधवांचे आपसात बांधामुळे किंवा कशा गोष्टीमुळे होतात हे आता कमी होणार आहे. तसेच मित्रांनो शेतकरी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक सलोखा योजना सुद्धा काढली आहे आणि या योजनेअंतर्गत तुम्ही बांधावरील जे तुमचे वाद आहेत ते फक्त दोन हजार रुपयांच्या फीस वर मिटवू शकणार आहात कारण की ही सलोखा योजना जी आहे ती शेतकरी बांधवांच्या बांधावरील वाद मिटवण्यासाठीच मुख्यत्वे करून काढलेली आहे.

आणि मित्रांनो या योजनेचा सर्व शेतकरी बांधवांनी फायदा घ्यावा हे सुद्धा शासनाकडून आवाहन करण्यात आलेली आहे कारण की असे बांधावरील वाद हे वर्षानुवर्षे चालतच असतात पण या योजनेमध्ये झटपट निर्णय सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. तर मित्रांनो आजच्या या पोस्टमध्ये आपला विषय आहे की महाराष्ट्रामध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये झालेले बदल ते पाहण्यासाठी तुम्हाला खाली जे लिंक दिलेली आहे त्या लिंक वर क्लिक करायचे आहे.

महाराष्ट्र जमीन खरेदी विक्री विषयी माहिती नियम खालील प्रमाणे. Maharashtra Land For Sale 3 New Rules

1) नियम पहिला तर असा की एखाद्या सर्वे नंबरचे अर्थात गट नंबरचे क्षेत्र दोन एकर असेल तर त्यात सर्वे नंबर मधील आपण एक दोन किंवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल तर त्याची दस्त नोंद होणार नाही आणि याचाच अर्थ असा की तुम्ही ती शेत जमिनी विकत जर घेतली असेल तर ती तुमच्या नावावर होणार नाही.

पण त्यात सर्वे नंबर झाले करून त्यामध्ये एक दोन गुंठ्याचे तुकडे जर पाडले तर त्या जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाचे मंजुरी घेतलेली असेल तर अशा मान्यवर मधील एक दोन गुंठे जमीन व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकते.

2) नियम दुसरा म्हणजे या अगोदर एखाद्या पक्षकांनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरी गजर केलेली असेल तर अशा तुकड्याच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुद्धा सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे खूप आवश्यक असणार आहे.

3) तिसरा नियम म्हणजे एखादा वेगळा किंवा स्वतंत्र निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागाअंतर्गत आधी निश्चित होऊन किंवा मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र अध्ययनिश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आलेला असेल तर अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची कुठलीही गरज राहणार नाही. पण शेतकरी बांधवांनो जर अशा तुकड्याचे विभाजन जर आपल्याला करायचा असेल तर त्यावरील नियम अटी शर्ती लागू राहणार आहेत.

तर मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये शेत जमीन तुम्हीच खरेदी विक्री करत असाल तर हे तीन नवीन नियम तुम्हाला पाहणे खूपच आवश्यक आहे.

Leave a Comment